INFORMACIJE

o pričetku, trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj, in ceni tečajev lahko dobite
• na www.plesnistudio-nm.com
• po telefonu 041 348 667 (Robi)
• osebno, na vpisnem mestu na sedežu Plesnega studia NM, Kočevarjeva 9, Novo mesto v času uradnih ur, od 16h do 21h.
Pišete nam:
• na naslov Plesni studio NM, Kočevarjeva 9, 8000 Novo mesto
• na e-mail – info@plesnistudio-nm.com

VPIS

Vpis poteka v prostorih PSNM. Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico ter pristopno izjavo k ŠKD PSNM. Z njima ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za nepolnoletne člane izjavi podpiše starš ali skrbnik, za člane od 14 let naprej pa tudi član sam.

CENIK STORITEV

Cenik je na voljo na vpisu in izobešen na oglasni deski v prostorih PSNM. Kljub temu, da je cena tečaja objavljena za posamezni mesec, gre za celoletni plesni program, katerega plačilo je razdeljeno na posamezne mesečne obroke. Izjema so semestralni tečaji (8 vaj na semester), kjer je cena določena na semester.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. Morebitne spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

NAČIN PLAČILA

Mesečno vadnino poravnavate na podlagi izstavljene položnice. Položnico prejme tečajnik oziroma njegov starš/skrbnik praviloma na elektronski naslov plačnika navedenega na pristopni izjavi/prijavnici, izjemoma lahko tečajnik dobi položnico tudi na prvi vaji v tekočem mesecu. Mesečna vadnina za tekoči mesec mora biti poravnana najkasneje do 15. v mesecu.

Položnico za semestralni tečaj tečajnik prejmejo po pošti; poravnati jo je treba v roku navedenem na položnici.

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Upoštevamo le odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, samo ob predložitvi zdravniškega potrdila in sicer:
– pri semestrskih tečajih, odsotnost, ki je daljša od treh tednov
– pri mesečnih tečajih, odsotnost treh zaporednih vaj ali več
Poračun odsotnosti se opravi v naslednjem mesecu/semestru skladno s številom manjkajočih vaj.
Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.

Izpis iz posameznega tečaja je možen samo na podlagi pisne odpovedi tečajnika na info@plesnistudio-nm.com ali na recepciji PSNM do 25. v mesecu za naslednji mesec.

Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati vaj, po pogovoru učitelja s starši zaračunamo število opravljenih vaj po ceniku, preostanek denarja vrnemo.

Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih.

OBISK TEČAJEV

Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred začetkom v telovadni opremi in ČISTI OBUTVI, NAMENJENI SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.

Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki. Predšolske in šolske otroke starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega dela! 
V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja.

V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si izvajalec pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov že vpisanim vrnemo denar v celoti.

TRAJANJE TEČAJA

Trajanje posameznih tečajev je navedeno v razpisu, na spletni strani https://www.plesnistudio-nm.com/ Programi potekajo v obliki celoletnega dela, razdeljeni na posamezne mesece ter v obliki semestrskih tečajev, ki obsegajo 8 vaj. Lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko, vezani pa so na šolsko leto. Vaje lahko obsegajo 45, 60 ali 90 minut dela.

URNIK

PSNM se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi. 

UPORABA DVORAN

Razpoložljivost oziroma zasedenost dvoran je razvidna iz oglasne deske. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu, člani selekcij uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj.

ČISTOČA DVORAN

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo, to pomeni preobuti v čisto obutev in namenjeno samo za notranjo uporabo. V dvoranah je prepovedano vnašanje hrane in pijače, razen bidonov. 

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

GARDEROBA

Garderoba je na voljo v prostorih PSNM in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na recepciji.

POZABLJENE STVARI

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo. Vse najdene predmete shranjujemo in jih hranimo do konca šolskega leta, potem jih oddamo v dobrodelne organizacije. 

 

Smatra se, da je pogodba o izvajanju storitev sklenjena, ko naročnik oz. uporabnik vplača obrok ali znesek šolnine. Navedeni »Splošni pogoji« so sestavni del te pogodbe.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom prijavnice in pristopne izjave dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov s tega obrazca za vodenje evidenc in obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropske Uredbe GDPR. Podatke bomo obravnavali zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen za katerega so bili posredovani. Pridobljeni podatki ne bodo predani ali na  kateri koli način posredovani tretjim osebam. .Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov. Uporabili jih bomo izključno za pošiljanje splošnih informacij o naših storitvah in izpolnitev naročila (pošiljanje ponudb, računov, opominov). Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretjim nepooblaščenim osebam. 

S podpisom prijavnice in pristopne izjave dovoljujete uporabo in objavo fotografij ter video posnetkov iz treningov, nastopov in tekmovanj. Omenjeni material bomo uporabljali v promocijske in marketinške namene. Če se posamezni tečajnik s fotografiranjem ali snemanjem ne strinja, naj to pravočasno sporoči na info@plesni studio-nm.com

Spletna stran uporablja »piškotke«. Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Prejeti podatki se shranijo na strežnik, so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične namene. Piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov za Plesni studio Novo mesto in Športno kulturno društvo Plesni studio Novo mesto je Robert Grmek. Na njega se lahko obrnete prek info@plesnistudio-nm.com