Splošni pogoji

/Splošni pogoji
Splošni pogoji 2018-05-31T17:22:22+02:00

INFORMACIJE

o pričetku, trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj, in ceni tečajev lahko dobite
• na www.plesnistudio-nm.com
• po telefonu 041 348 667 (Robi)
• osebno, na vpisnem mestu na sedežu Plesnega studia NM, Kočevarjeva 9, Novo mesto v času uradnih ur, od 16h do 21h.
Pišete nam:
• na naslov Plesni studio NM, Kočevarjeva 9, 8000 Novo mesto
• na e-mail – info@plesnistudio-nm.com

VPIS

Vpis poteka v prostorih PSNM. Ob vpisu vsak član izpolni prijavnico ter pristopno izjavo k ŠKD PSNM. Z njima ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za nepolnoletne člane izjavi podpiše starš ali skrbnik, za člane od 14 let naprej pa tudi član sam.

CENIK STORITEV

Cenik je na voljo na vpisu in izobešen na oglasni deski v prostorih PSNM.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. Morebitne spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

NAČIN PLAČILA

Mesečno vadnino poravnavate na podlagi izstavljene položnice. Položnico dobi tečajnik na vsaki prvi vaji v novem mesecu, lahko pa tudi na elektronski naslov plačnika za posameznega tečajnika.

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Upoštevamo le odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe, samo ob predložitvi zdravniškega potrdila in sicer:
– pri semestrskih tečajih, odsotnost, ki je daljša od treh tednov
– pri mesečnih tečajih, odsotnost treh zaporednih vaj ali več
Poračun odsotnosti se opravi v naslednjem mesecu/semestru skladno s številom manjkajočih vaj.
Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.

Izpis iz posameznega tečaja je možen samo na podlagi pisne odpovedi tečajnika na info@plesnistudio-nm.com ali na recepciji PSNM do 25. v mesecu za naslednji mesec.

Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati vaj, po pogovoru učitelja s starši zaračunamo število opravljenih vaj po ceniku, preostanek denarja v celoti vrnemo.

Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih.

OBISK TEČAJEV

Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred začetkom v telovadni opremi in ČISTI OBUTVI, NAMENJENI SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.

Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki. Predšolske in šolske otroke starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega dela! 
V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja.

V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si izvajalec pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov že vpisanim vrnemo denar v celoti.

TRAJANJE TEČAJA

Trajanje posameznih tečajev je navedeno v razpisu, na spletni strani http://www.plesnistudio-nm.com/ Programi potekajo v obliki celoletnega dela, razdeljeni na posamezne mesece ter v obliki semestrskih tečajev, ki obsegajo 8 vaj. Lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko, vezani pa so na šolsko leto. Vaje lahko obsegajo 45, 60 ali 90 minut dela.

URNIK

PSNM se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi. 

UPORABA DVORAN

Razpoložljivost oziroma zasedenost dvoran je razvidna iz oglasne deske. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu, člani selekcij uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj.

ČISTOČA DVORAN

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo, to pomeni preobuti v čisto obutev in namenjeno samo za notranjo uporabo. V dvoranah je prepovedano vnašanje hrane in pijače, razen bidonov. 

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

GARDEROBA

Garderoba je na voljo v prostorih PSNM in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na recepciji.

POZABLJENE STVARI

Za pozabljene stvari ne odgovarjamo. Vse najdene predmete shranjujemo in jih hranimo do konca šolskega leta, potem jih oddamo v dobrodelne organizacije. 

 

Smatra se, da je pogodba o izvajanju storitev sklenjena, ko naročnik oz. uporabnik vplača obrok ali znesek šolnine. Navedeni »Splošni pogoji« so sestavni del te pogodbe.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S podpisom prijavnice in pristopne izjave dovoljujete uporabo svojih osebnih podatkov s tega obrazca za vodenje evidenc in obdelavo podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropske Uredbe GDPR. Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov. Uporabili jih bomo izključno za pošiljanje splošnih informacij o naših storitvah in izpolnitev naročila (pošiljanje ponudb, računov, opominov). Vaši podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretjim nepooblaščenim osebam.